Alka Plus

Putno osiguranje

Na  svakom putovanju ili odmoru lako vas može iznenaditi nepredviđen događaj koji će ugodan odmor lako pokvariti.

Pojedine neugodnosti ne možete izbeći, ali se možete  osigurati od takvih događaja i njihovih negativnih posledica. Sa polisom osiguranja na putovanju u džepu svaki će odmor i putovanje za Vas i članove Vaše porodice proći mirno i sigurno.

Exit mobile version